Policy om djurtester

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur produkterna från NEUTROGENA® tillverkas. Det kan du endast göra om du har alla fakta. NEUTROGENA® följer till fullo EU:s förbud mot testning av kosmetiska produkter. Faktum är att NEUTROGENA® inte utför några tester på djur någonstans i världen av våra kosmetiska produkter, med sällsynta undantag då ett lands regering eller lagstiftning kräver det. För NEUTROGENA® kommer vi aldrig att kompromissa med vare sig kvaliteten eller säkerheten för våra produkter och vi kommer fortsätta att söka efter alternativ till djurförsök.

Tillbaka till avsnittets början