Policy om djurtester

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur produkterna från NEUTROGENA® tillverkas. Det kan du endast göra om du har alla fakta. NEUTROGENA® följer till fullo EU:s förbud mot testning av kosmetiska produkter. Faktum är att NEUTROGENA® inte utför några tester på djur någonstans i världen av våra kosmetiska produkter, med sällsynta undantag då ett lands regering eller lagstiftning kräver det. För NEUTROGENA® kommer vi aldrig att kompromissa med vare sig kvaliteten eller säkerheten för våra produkter och vi kommer fortsätta att söka efter alternativ till djurförsök.

Tillbaka till avsnittets början

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.