Policy för cookies

Välkommen till www.neutrogena.se som ägs av McNeil Sweden AB. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

 

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få samtycke från besökarna.

För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

 1. Identifierat cookies och andra spårningstekniker som används av denna webbplats, vilka syften de uppfyller samt relaterad information som t.ex. hur länge de är giltiga och huruvida de kommer från oss eller från tredje part.

 2. Bedömt hur mycket dessa cookies påverkar en besökares förväntningar kring integritetsskydd baserat på den information som samlats in under (i) ovan.

 3. Erbjudit "tydlig och heltäckande" information om cookies på webbplatsen med lämplig detaljnivå baserat på hur mycket varje cookie påverkar besökarens integritet.

 4. Beslutat om lämpliga sätt för att få besökarnas samtycke till cookies på webbplatsen, med hänsyn till hur de används och hur mycket de påverkar besökarens integritet. Vissa typer av cookies kan vara undantagna från lagkraven och i dessa fall krävs inte samtycke.

 

 

Olika sätt för att inhämta samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om inhämtande av föregående uttryckligt samtycke (så kallat "opt-in"-) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan det påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.

Som ett alternativ kan samtycke som lämnas genom en persons handlande göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.

Vilket sätt för att erhålla samtycke som är lämpligt för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

 • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)

 • Vilka data som en cookie samlar in

 • Vilka syften den uppfyller

 • Hur länge den finns kvar

 • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

 • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.

 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma sätt som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).

 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa inhämtar vi samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Där samtycke till cookies lämnas genom en persons handlande: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

 

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

 

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:

McNeil Sweden AB
169 90 Solna
Sverige
Telefon: 020-42 11 11 Måndag-Fredag 09:00-12:00 (Helgfri vardag)
Vänligen klicka här för att kontakta oss via e-post.

 

 

Ändringar av denna policy för cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 06/04/2016.

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

Typ av cookie Källa Syfte Giltighetstid Hur man blockerar

Cookies som placeras av McNeil Sweden AB (förstapart-cookies)
 
Nödvändig cookie Cookie-namn: SESS2df3e3cdd1152f9e37004b1b425a687c McNeil Sweden AB Denna cookie är till för att förhindra cross site request forgery, en metod för att förfalska anrop till en webbplats. Denna cookie innehåller en slumpmässig sträng. Den cookie vi använder för detta är giltig i 23 dagar. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att acceptera eller vägra ta emot dessa cookies. Eftersom inställningarna varierar mellan olika webbläsare bör du titta under webbläsarens Hjälp-meny för att få mer information.
firstVisit McNeil Sweden AB Denna cookie används för att spåra att en besökar besöker websidan. Denna cookie innehåller ett heltal. Cookien tas bort då sessionen avslutas. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att acceptera eller vägra ta emot dessa cookies. Eftersom inställningarna varierar mellan olika webbläsare bör du titta under webbläsarens Hjälp-meny för att få mer information.
Nödvändlig cookie:BVImplMain%20Site Bazaar Voice Denna cookie används för funktionen där användarna kan ge feedback avseende våra produkter. Denna cookie innehåller ett heltal. Cookien tas bort då sessionen avslutas. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att acceptera eller vägra ta emot dessa cookies. Eftersom inställningarna varierar mellan olika webbläsare bör du titta under webbläsarens Hjälp-meny för att få mer information.

Cookies som placeras av tjänsteleverantörer till McNeil Sweden AB (tredjeparts-cookies)
 
Cookie for delning via Sociala Medier: __atuvc AddThis Denna cookie sökerställer att användaren ser att de delar en websida t.ex. via sociala medier. Denna cookie innehåller en slumpmässig sträng. Cooken är giltig i två år. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att acceptera eller vägra ta emot dessa cookies. Eftersom inställningarna varierar mellan olika webbläsare bör du titta under webbläsarens Hjälp-meny för att få mer information.
Cookies for Webbplatsstatistik Cookie-namn: _utma, _utmb, _utmc, _utmz Google Analytics Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information anonymt, inklusive antal besökare på webbplatsen, var besökare till webbplatsen kommer från och vilka sidor de besökt. Cookien _utma som vi använder för detta syfte tas bort efter 2 år. Cookien _utmb tas bort efter 30 minuter. Cookien_utmc tas bort när sessionen avslutas. Cookien _utmz tas bort efter 182 dagar. Du kan välja att inte delta i Google Analytics genom att besöka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Tillbaka till avsnittets början

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.